Технологічний профіль

Технологічний профіль

Технологічний профіль навчання передбачає формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок для володіння комп’ютерною технікою, комп’ютерними технологіями, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, спрямування учнів за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей на вибір інженерно-технічних професій.

Зміст освіти технологічного профілю передбачає вивчення:

• на профільному рівні – технології (основи дизайну), креслення;

• на академічному рівні - алгебра, геометрія;

• на курсах за вибором - "Основи комп'ютерної графіки"(Paint, Photoshop, CorelDRAW), "Основи веб-дизайну" (мова розмітки гіпертексту HTML);

• на додаткових індивідуальних заняттях - поглиблене вивчення офісних програм (Word, Publisher, PowerPoint, Excel. Access).

Дизайн став глобальним явищем у сучасному постіндустріальному суспільстві, охопивши нові й нові галузі професійної діяльності людини. Дизайн на даний момент не просто модне явище, він необхідний для практичної ефективності будь-якого виробничого процесу, а деякі напрямки сучасного дизайну не можуть існувати без використання сучасних інформаційних технологій.

Вивчення інформаційних технологій формує:

• вміння користуватися офісним пакетом Microsoft Office — найбільш поширена вимога до кандидатів на офісні вакансії;

• виконання завдань підвищеної складності з цього курсу розвивають можливості роботи в нестандартних ситуаціях та за нестандартних умов;

• опанування офісних додатків значно полегшує повсякденну обробку інформації;

• оволодіння функціональними можливостями додатків дозволяє динамічно та професійно презентувати нові проекти, власні дослідження та будувати інтерактивні матеріали, роблячи цим доповіді цікавими та зручними для сприйняття;

• вивчення мови побудови запитів до бази даних SQL;

• навички роботи з базами даних в СУБД офісного пакету дає ґрунтовну базу для подальшого вивчення найбільш поширених СУБД - MySQL, Oracle тощо, за допомогою яких будується переважна більшість динамічних веб-сайтів мережі Інтернет.

Технологічний профіль

Оголошення

  • Батьківські збори для батьків майбутніх першокласників
  • Про зарахуванння учнів до 1-х класів
  • Про вибір підручників для 1, 5, 10 класів на 2018/2019 н.р

Новини

  • Нова українська школа (НУШ)
  • Про нашого випускника у ЗМІ
  • Участь старшокласників у інтегрованому заході для людей з обмеженими можливостями «Світ великих сердець»

Досягнення гімназії

  • Чергова перемога наших учнів
  • Вітаємо наших учасниць обласного фестивалю "Мультимедійний Шекспір 2018"
  • Вітаємо з черговою перемогою ученицю 11 класу Гулієву Аліну!